Välkommen till

Majbackens bogemenskap

 

   

 

    

 

 

 

Majbackens organisation

 

Majbackens bogemenskap är en ekonomisk förening. En förutsättning för att vara medlem i föreningen är att man har ett hyreskontrakt på en lägenhet. Eftersom det finns totalt 31 lägenheter i fastigheten kommer föreningen att förbli relativt liten.

 

De flesta beslut fattas på de månatliga föreningsstämmorna och nästan alla medlemmar deltar.

 

På årsstämman väljs en styrelse på 5-7 personer. Styrelsens huvudsakliga uppgift är att förbereda stämmorna, vilket innebär att styrelsen fattar så få egna beslut som möjligt. Styrelsen har minst ett möte i månaden.

 

Föreningen har en gemensam dator och i denna kan man alltid finna protokoll, kallelser och gemensam e-postkommunikation och annat som berör föreningens verksamhet.

 

Arbetsgrupper

I föreningen finns det ett tiotal arbetsgrupper med eget budgetansvar. Arbetsgrupperna har också tydliga arbetsordningar och en sammankallande. Exempel på arbetsgrupper är köksgruppen, inredningsgruppen, gästrumsgruppen, självförvaltningsgruppen, trädgårdsgruppen och medlemsgruppen.

I huset finns också Majbackens Kulturdepartement som ordnar en rad kulturaktiviteter. Från berättaraftnar till större musikarrangemang.

 

Gemensamma måltider

Kärnan i verksamheten är våra gemensamma måltider två dagar i veckan. Varje medlem är med i ett matlag på fem personer och man lagar två middagar under en sexveckorsperiod. Det finns inga fasta matlag, men det är obligatoriskt att vara med i ett och detta är inskrivet i hyreskontraktet. Varje matlag står för matsedel och inköp.

 

Köksgruppen, en av våra arbetsgrupper, gör en del storinköp av basvaror samt säljer matkuponger och har det övergripande ansvaret för matekonomin.

 

Självförvaltning

En annan obligatorisk syssla är att delta i självförvaltningen av fastigheten. Detta är också inskrivet hyreskontraktet. Fem personer åt gången ansvarar för städning av entré, källarutrymmen, gemensamhetsutrymmen samt närmsta omgivningen under en tvåveckorsperiod. Man ingår i en städgrupp cirka fyra gånger per år.

 

Våra stadgar (pdf-fil)

 

Adress

Hellstedtsgatan 7

414 56 Göteborg

 

Telefon

073-839 23 40

 

E-post

info[snabel-a]majbacken.org

Byt ut [snabel-a] till @